Joel Linnainmäki

Asiakasmaksuja ei pidä nostaa Vantaalla

 Käsittelimme tänään sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimialan ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017-2020. Teknisten termien taakse kätkeytyy konkreettisia asioita: mihin laitetaan lisärahaa, miten palveluita kehitetään, mistä säästetään ja millaisilla kriteereillä arvioimme sitä miten me Vantaalla onnistumme palveluiden tarjoamisessa ja tuottamisessa.

 Kyse on siis siitä saako kuntalainen tukea silloin kun hän sitä tarvitsee?

 Virkamiesten laatimaan talousarvioesitykseen sisältyivät lautakunnan jo kerran hylkäämät asiakasmaksujen korotukset.

 Miksi emme hyväksyneet aiemmin asiakasmaksujen maksimikorotuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin? Emme halunneet vaikeuttaa pienituloisten elämää keskellä lamaa. On Vantaan etu, että ihmiset hakeutuvat hoitoon kun he sitä tarvitsevat, eivätkä jää kotiin odottamaan ongelmien pahenemista. Hätäiset säästöt muuttuvat helposti tulevaisuuden menoiksi. Olimme myös esittäneet toiveen, että asiakasmaksuja arvioitaisiin kokonaisuutena: voitaisiinko joitakin maksuja korottaa ja pitää ne maksut ennallaan, jotka osuvat haitallisesti pienituloisiin?

 Asiakamaksut ovat kaksiteräinen miekka. Liian korkeat maksut estävät pienituloisia hakemasta apua ongelmiinsa. Lopputuloksena on inhimillistä kärsimystä, hätää ja loppupelissä lisäkuluja kun hoitamattomat ongelmat syvenevät. Toisaalta taas liian matalat tai olemattomat maksut lisäävät niin sanottua ”turhaa” hakeutumista palveluihin, mikä lisää ruuhkia ja tehottomuutta. Maksuille on siis paikkansa, mutta yleistä korotusta ei ole järkevää tehdä keskellä lamaa.

 Näistä samoista syistä lautakunta päätti myös nyt käyttää valtaansa ja poistaa asiakasmaksujen korotukset toimialan talousarvioesityksestä. Mielestäni tämä on viisas ja hyvä päätös. Toivottavasti sama linja saa kannatusta myös kaupunginhallituksessa.

 Lautakunnan kokouksen esityslistan löydät täältä: http://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=114873

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat